מה זה עמלת פירעון מוקדם:

עמלת פירעון מוקדם היא תשלום אותו נדרש לווה לשלם לבנק כאשר הוא מחזיר את ההלוואה לפני תום תקופת ההלוואה המקורית. גובה העמלה נקבע על ידי הבנק ומוגדר בהסכם ההלוואה.


איזה סוגים יש של עמלת פירעון מוקדם?

  • עמלת פירעון תפעולית: עמלה זו משקפת את העלויות התפעוליות הכרוכות בפירעון ההלוואה. גובה העמלה נקבע על ידי הבנק ונע בדרך כלל בין 60 ש"ח ל-100 ש"ח.
  • עמלת הפרשי ריבית: עמלה זו נועדה לפצות את הבנק על אובדן הריבית שהוא צפוי לספוג כתוצאה מהחזר ההלוואה לפני תום תקופת ההלוואה המקורית. גובה העמלה מחושב בהתאם להפרש בין הריבית שנקבעה בהסכם ההלוואה לבין הריבית השוטפת בשוק ביום פירעון ההלוואה.

חריגים לגביית עמלת פירעון מוקדם:

  • הלוואות לזכאים: הלוואות לזכאים במסגרת תוכניות משכנתא ממשלתיות פטורות מעמלת פירעון מוקדם.
  • פירעון כתוצאה מפטירת לווה: במקרה של פטירת לווה, יורשיו יהיו פטורים מעמלת פירעון מוקדם.
  • מחזור משכנתא: במקרים מסוימים, ניתן לבצע מחזור משכנתא ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם.

טיפים להפחתת עמלת פירעון מוקדם:

  • משא ומתן: לפני נטילת ההלוואה, נסו לנהל משא ומתן עם הבנק לגבי גובה עמלת פירעון מוקדם.
  • בדיקת תנאי ההלוואה: ודאו שאתם מבינים את תנאי ההלוואה, לרבות גובה עמלת פירעון מוקדם, לפני חתימה על ההסכם.
  • בחירת מסלול מתאים: בחרו מסלול משכנתא שמתאים לצרכים ולמצבכם הכלכלי, תוך התחשבות בגובה עמלת פירעון מוקדם.
  • היעזרות ביועץ משכנתאות: יועץ משכנתאות מקצועי יוכל לסייע לכם לבחון את כדאיות פירעון ההלוואה מוקדם ולבחור את האופציה הטובה ביותר עבורכם.

לסיכום אודות עמלת פירעון מוקדם:

לסיכום, עמלת פירעון מוקדם יכולה להוות נטל כלכלי משמעותי. חשוב להכיר את תנאי ההלוואה ולבחון את כדאיות פירעון ההלוואה מוקדם תוך התחשבות בגובה העמלה.