מה זה סיכוני אשראי:

סיכון אשראי מתייחס לאפשרות שלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו הפיננסיות, כגון אי פירעון הלוואה או ריבית. סיכון זה קיים בכל עסקה פיננסית, ומהווה גורם משמעותי בקביעת תנאי ההלוואה, כמו גובה הריבית וסכום ההלוואה המקסימלי.


איזה סוגים יש לסיכוני אשראי?

  • סיכון פירעון: הסיכון שהלווה לא יפרע את ההלוואה, כולו או חלקו.
  • סיכון ריבית: הסיכון שהלווה לא יוכל לשלם את הריבית על ההלוואה.
  • סיכון נזילות: הסיכון שהמלווה לא יוכל למכור את הנכסים המשועבדים כנגד ההלוואה במקרה שהלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו.
  • סיכון ריכוז: הסיכון שחשיפת המלווה ללווה בודד או לקבוצת לווים מסוימת גבוהה מדי.
  • סיכון מערכת: הסיכון שגורמים חיצוניים, כמו משבר כלכלי, יפגעו ביכולת הלווים לעמוד בהתחייבויותיהם.

גורמים עיקריים המשפיעים על סיכון אשראי ללקוח:

  • המצב הפיננסי של הלווה: היסטוריית האשראי, הכנסות, נכסים, התחייבויות ועוד.
  • תנאי ההלוואה: גובה ההלוואה, ריבית, תקופת ההלוואה ועוד.
  • המצב הכלכלי: תנאי השוק, גידול כלכלי, אבטלה ועוד.
  • גורמים נוספים: סוג הנכס המשועבד, ביטוחים ועוד.

לסיכום אודות סיכוני אשראי:

סיכון אשראי הוא גורם מרכזי בכל עסקה פיננסית. הבנה מעמיקה של סיכונים אלו ותהליך ניהול יעיל חיוניים להפחתת הסיכון ולשמירה על יציבות פיננסית.