מה זה עמלת היוון:

עמלת היוון, המכונה גם עמלת הפרשי ריבית, היא תשלום שעשוי להידרש על ידי גוף מלווה (כמו בנק) במקרה של פירעון מוקדם של הלוואה או משכנתא. מטרת העמלה היא לפצות את הגוף המלווה על אובדן רווחים עתידיים כתוצאה מהחזר ההלוואה לפני המועד שנקבע.


איך מחושבת עמלת היוון?

שיטת החישוב של עמלת היוון מורכבת ומתבססת על מספר גורמים, ביניהם:

  • סכום ההלוואה שנותר לפירעון
  • הריבית שנקבעה בהסכם ההלוואה
  • הריבית השוקית (הממוצעת) במועד הפירעון המוקדם
  • תקופת ההלוואה שנותרה

כיצד ניתן להימנע מעמלת היוון?

  • בחירת מסלול הלוואה עם אפשרות פירעון מוקדם ללא עמלה: קיימים מסלולים מסוימים של הלוואות ומשכנתאות המאפשרים פירעון מוקדם ללא תשלום עמלה.
  • מחזור משכנתא: במקרים מסוימים, ניתן לבצע מחזור משכנתא (החלפתה במשכנתא חדשה) תוך ניצול תנאי ריבית נוחים יותר ובכך להימנע מעמלת היוון.
  • המתנה עד תום תקופת ההלוואה: כמובן, הדרך הטובה ביותר להימנע מעמלת היוון היא פשוט להמתין עד תום תקופת ההלוואה ולשלם אותה בהתאם לתנאים שנקבעו.

לסיכום אודות עמלת היוון:

  • גובה עמלת היוון עשוי להגיע לאלפי שקלים, ולכן חשוב לבדוק את תנאי ההלוואה בקפידה לפני חתימת חוזה.
  • קיימות הגבלות חוקיות על גובה עמלת היוון, וניתן לפנות לגורמים מקצועיים לקבלת ייעוץ בנוגע לאפשרויות הקיימות.