כיצד להשתמש במחשבון הביטוח הלאומי?

*באמצעות המחשבון ניתן לחשב את גובה הניקויים המשוער שעליכם לשלם או שיהיה עליכם לשלם לביטוח לאומי כנגד הכנסותיכם.

*המחשבון נותן לכם את האפשרות לבחור לאיזה קבוצת משתכרים אתם שייכים בכדי לדעת את גובה הניקויים ברמה המדויקת ביותר.

למי חישוב במחשבון הביטוח הלאומי יכול להועיל?

*חישוב דמי ביטוח לאומי יכול להועיל עבור כל אחד המעוניין לדעת את גובה התשלומים שעליו להעביר לביטוח הלאומי כנגד הכנסותיו.

*חישוב דמי ביטוח לאומי תקף גם בעבור מעסיקים המעוניינים לדעת את גובה ההפרשות שעליהם להעביר בעבור עובדיהם.

*וכמובן שתקף גם בעבור משתכרים שכירים שמעוניינים לדעת את גובה ההפרשות לביטוח הלאומי שנעשות על ידם ועל ידי המעסיק.

מהם דמי ביטוח לאומי?

*תשלום דמי ביטוח לאומי מקנה זכות לקבלת קצבאות ותשלומים שונים מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לכללים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי.

*כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח.

*תשלום דמי ביטוח לאומי של עובדים שכירים מבוצע על ידי המעסיק, כאשר חלקו מנוכה מתוך השכר המשולם לעובד. מעסיקים חייבים לדווח למוסד הביטוח הלאומי על עובדים המועסקים אצלם עם תחילת העבודה.

האם מחשבון דמי הביטוח הלאומי מדויק?

*כן, מחשבון דמי הביטוח הלאומי מדויק ומתעדכן בהתאם למדרגות התשלום בישראל ובאמצעות אלגוריתם מובנה ומתעדכן בהתאם לנתונים שהמשתמש מזין במחשבון.

*במידה ונתקלתם בתקלה או בשגיאה אנא פנו אלינו למוקד שירות הלקוחות בטל' 8537* ע"מ שנמהר לטפל בשגיאה.