גרייס (הלוואה או משכנתא) – מהו, למה הוא נועד ומתי להשתמש?

גרייס היא אחת המילים החשובות שאתם עשויים לשמוע אם וכאשר אתם מעוניינים ליטול הלוואה מסויימת או משכנתא לרכישת דירה. מכיוון שזו מילה קצרה אך בעלת חשיבות, החלטנו ליצור כתבה שלמה עליה.הכתבה מיועדת לצורך הסבר על גרייס, למה הוא נועד, מתי משתמשים בו, מה ההבדל בינו לבין בלון / בוליט ועוד.

הלוואת גרייס

מה זה גרייס?

גרייס היא מילה לועזית (Grace) ופירושה לעברית "חסד" או "חן" והיא מצוינת בדרך כלל בהקשרים של הלוואה, משכנתא או עניינים אחרים. כלומר הלוואה גרייס או משכנתא גרייס – אלו הם סוגים של הלוואות שהמוסד הפיננסי (כמו תאגיד בנקאי או מבטח) עושה איתנו חסד.

אולם, גם זה לא מספיק ברור מדוע המוסד הפיננסי עושה איתנו חסד, ואיזה חסד הוא עושה? ובכן, באמצעות נטילת הלוואה או משכנתא, המוסד הפיננסי מקנה לנו תקופת גרייס, שהיא תקופת חסד, בה הוא לא גובה מאיתנו את התשלום החודשי על ההלוואה, כולה או חלקה.

עם זאת, הבנק, המבטח, הגוף המוסדי או נותן אשראי, לא נותן לנו מתנה וחוסך לנו את התשלום החודשי, אלא הוא דוחה את התשלום מיד לאחר תקופת הגרייס. כלומר, תקופת גרייס היא תקופה שדוחה את התשלום החודשי על ההלוואה או המשכנתא, עד לסוף התקופה.


כמה זמן יכולה להיות תקופת גרייס?

תקופת גרייס משתנה לפי הצורך, סוג המסמך הפיננסי ועוד. בדרך כלל תקופת גרייס נעה בין מספר חודשים לבין מספר שנים. תקופת גרייס יכולה להיות גם כמה דקות, שעות או אף ימים – אך הדבר פחות נפוץ במסמכים פיננסיים שהם הלוואה או משכנתא.

תקופת הגרייס יכולה להיות לאורך כל תקופת ההלוואה או המשכנתא, במקרה כזה – מדובר על הלוואה הנקראת הלוואת בלון (או הלוואת בוליט). בהלוואות שונות כמו הלוואה בערבות מדינה, ניתנת דחייה של 6 חודשים.


סוגים של גרייס.

קיימים 2 סוגים של גרייס:

  1. גרייס חלקי – מקרה זה נפוץ יותר, למעשה, במהלך תקופת הגרייס, לא משלמים כלל תשלום חודשי של הקרן, אך כן משלמים את התשלום החודשי של הריבית. תשלום על חשבון הקרן מתחילים לשלם החל מסוף תקופת הגרייס.
  2. גרייס מלא – המקרה הזה פחות נפוץ, כאן, במהלך תקופת הגרייס, לא משלמים כלל תשלום חודשי של ההלוואה, לא קרן ולא ריבית. תשלום הן על חשבון הקרן והן על חשבון הריבית, מתחילים לשלם החל מסוף תקופת הגרייס.

כך או כך, גרייס מקנה דחייה של התשלום החודשי על הקרן. אולם, אם הריבית משולמת או נדחית – הדבר משפיע על סוג הגרייס.


מה קורה עם "החוב" של התקופה הזו?

כאשר לא משלמים תשלום חודשי על הלוואה, למרות שהיא ניתנה כבר על ידי התאגיד הפיננסי – נוצר חוב. אולם, חוב זה מוסכם על ידי המוסד הפיננסי ולכן אין בגינו ריביות נוספות או הוצאות הליכי גבייה. במהלך תקופת הגרייס, נוצר סכום כסף שיש לשלם אותו לאחר סיום תקופת הגרייס.

כך שסכום הכסף הזה נפרס לאורך יתרת תקופת ההלוואה. כלומר, אם לדוגמה נטלתם הלוואה למשך 5 שנים, וקיבלתם / וביקשתם, תקופת גרייס של 6 חודשים, הרי שבמהלך 6 החודשים הראשונים לא תשלמו תשלום חודשי (למעט ריבית, אם זה סוג גרייס חלקי) ואז, מחלקים את החוב הזה בתקופה הנותרת – 4.5 שנים – כך שהתשלום החודשי החל מחודש 7 יגדל בהתאם.

שימו לב: גרייס מייקר את ההלוואה, לא באמצעות ייקור הריבית הנומינלית ע"י המוסד הכספי, אלא בדרך כלל בגלל דחיית תשלום ומנגנון ריבית דריבית, כמובן שיש עוד השפעות כמו הצמדה של מדד המחירים לצרכן או משתנה לפי ריבית בנק ישראל. דוגמה מספרית: הלוואה של 100,000 ₪ נלקחה ל-5 שנים, בריבית קבועה לא צמודה של 5% בשנה עם תקופת גרייס של 6 חודשים.

  • ללא גרייס – התשלום החודשי יהיה כ-1,887 ₪.
  • עם גרייס חלקי – יש לשלם כ-400 ₪ בחודש ריבית והחל מהחודש ה-7, משלמים כ-2,051 ₪ בחודש.
  • עם גרייס מלא – לא משלמים כלום ב-6 החודשים הראשונים, החל מחודש 7 משלמים כ-2,096 ₪ לחודש.


מתי כדאי להשתמש בשיטת גרייס?

שיטת גרייס נועדה להקל על נוטלי ההלוואה בתקופת הגרייס הראשונית. כדאי להשתמש עם גרייס במקרים הבאים:

  • במידה וקיימת בעיה כספית שלא מאפשרת את התשלום החודשי בתקופה הראשונית.
  • במידה ורכשתם דירה ונטלתם משכנתא, וכרגע אתם גרים בשכירות ומשלמים דמי שכירות.
  • במידה ורכשתם דירה שתקבלו אותה בעוד מספר חודשים ואינכם מעוניינים להתחיל לשלם החל ממועד לקיחת ההלוואה.
  • במידה ואתם לוקחים הלוואה לצורך השקעה או רכישת רכוש/ציוד שצריך להכניס כסף ואינכם מעוניינים להתחיל לממן החל ממועד לקיחת ההלוואה.


מה ההבדל בין הלוואת גרייס לבין הלוואת בלון?

הלוואת גרייס, שיש בה תקופת גרייס, דומה מאוד להלוואת בלון, שגם שם דוחים את התשלום החודשי (של הקרן והריבית לפי סוג הגרייס). אולם, כאשר מציינים הלוואת גרייס או משכנתא גרייס, הרי שהכוונה היא בדרך כלל לתקופה קצרה מאוד, של בין מספר חודשים ל-כשנה אחת. כאשר מציינים הלוואת בלון / בוליט, הרי הכוונה היא לתקופת גרייס ארוכה יותר, שהיא בדרך כלל עשויה להיות לאורך כל תקופת ההלוואה או המשכנתא.


משכנתא גרייס.

כפי שכתבנו לפני, גרייס היא יכולה להיות בהקשר של הלוואה או משכנתא. לכן, משכנתא גרייס היא בעצם מסלול שמאפשר דחייה של מועד התשלום החודשי לתקופה מסוימת – דבר שמקל מאוד על הצרכן לרכישת דירה יחידה, מעבר משכירות לדירה עצמית או אפילו במקרים של משפרי דיור.