מה זה תעודת זכאות:

תעודת זכאות היא מסמך רשמי המונפק על ידי משרד הבינוי והשיכון ומאשר את זכאותו של אדם לקבל סיוע ממשלתי בתחום הדיור. הסיוע יכול להיות בצורות שונות, כגון:

 • סיוע בשכר דירה: זכאים יכולים לקבל סיוע כספי חודשי בשכר דירה.
 • דיור ציבורי: זכאים יכולים לקבל דירה בשכירות מוזלת מהמדינה.
 • משכנתא: זכאים יכולים לקבל הלוואה מיוחדת לרכישת דירה בתנאים מועדפים.

איך משיגים תעודת זכאות?

 • הגשת בקשה: יש להגיש בקשה מקוונת או פיזית למשרד הבינוי והשיכון.
 • הצגת מסמכים: יש להציג מסמכים המעידים על זכאות, כגון תלושי משכורת, אישורים רפואיים ותעודת זהות.
 • בדיקת הבקשה: משרד הבינוי והשיכון יבדוק את הבקשה ויקבע אם המבקש זכאי לתעודת זכאות.

משך תוקף תעודת זכאות:

 • תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה: תקפה לשנה.
 • תעודת זכאות לדיור ציבורי: תקפה ל-4 שנים.
 • תעודת זכאות למשכנתא: תקפה לשנה.

סוגי תעודות זכאות:

 • תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה: ניתנת למי שעומד בקריטריונים מסוימים, כגון הכנסה נמוכה, גודל משפחה ומצב משפחתי.
 • תעודת זכאות לדיור ציבורי: ניתנת למי שעומד בקריטריונים מחמירים יותר, כגון היעדר קורת גג, מצוקה כלכלית קשה ומצב רפואי קשה.
 • תעודת זכאות למשכנתא: ניתנת למי שעומד בקריטריונים מסוימים, כגון הכנסה מספקת, הון עצמי מינימלי ומצב אשראי טוב.

לסיכום אודות תעודת זכאות:

תעודת זכאות היא מסמך חשוב המאפשר קבלת סיוע ממשלתי בתחום הדיור. חשוב לבדוק את זכאותכם ולקבל את כל המידע הרלוונטי לפני הגשת בקשה.