מה זה הערת אזהרה:

הערה אזהרה היא רישום במרשם המקרקעין (טאבו) המודיע לכל מי שמעוניין בנכס מסוים, כי קיימת התחייבות בכתב של בעל הנכס לבצע עסקה בו או להימנע מלעשות עסקה בו.

למה משמשת הערת אזהרה?

  • הגנה על זכויות: הערת אזהרה מגנה על זכויותיו של אדם שחתם על הסכם עם בעל נכס, כגון הסכם מכר, קבלת משכנתא או חכירה.
  • התרעה: הערת אזהרה מתריעה לכל מי שמעוניין לרכוש את הנכס כי קיימת התחייבות קודמת לגביו.
  • מניעת עסקאות נוגדות: הערת אזהרה מונעת מבעל הנכס לבצע עסקאות נוגדות, כגון מכירת הנכס לצד שלישי.

איך רושמים הערת אזהרה?

  • הגשת בקשה: יש להגיש בקשה לרשם המקרקעין (טאבו) באמצעות טופס מקוון או פיזי.
  • הצגת מסמכים: יש להציג מסמכים המעידים על ההתחייבות של בעל הנכס, כגון הסכם חתום, אישור משכנתא או חוזה שכירות.
  • תשלום אגרה: יש לשלם אגרת רישום.

משך תוקף הערת אזהרה הוא 7 שנים. ניתן להאריך את תוקף ההערה לתקופה נוספת של 7 שנים.

  • חשוב לבדוק את תנאי ההתחייבות לפני רישום הערת אזהרה.
  • מומלץ להיעזר בעורך דין לפני רישום הערת אזהרה.
  • ניתן לפנות לרשם המקרקעין (טאבו) לקבלת מידע נוסף על רישום הערות אזהרה.

לסיכום אודות הערת אזהרה:

הערה אזהרה היא כלי חשוב להגנה על זכויות בנכס. חשוב להבין את משמעותה, את תהליך רישומה ואת הטיפים החשובים לפני רישום הערה.