מה זה אדמות מנהל:

אדמות מנהל הן קרקעות בבעלות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) המהוות כ-93% משטחה של מדינת ישראל. בניגוד לקרקע פרטית הנמצאת בבעלות מלאה של אדם פרטי, אדמות מנהל מוחכרות למי שמעוניין להשתמש בהן לתקופה ארוכה (בדרך כלל 49 שנים עם אופציה להארכה ל-49 שנים נוספות).


מה ההבדלים העיקריים בין אדמות מנהל לאדמות פרטיות?

  • בעלות: אדמות מנהל הן בבעלות רמ"י, ואילו אדמות פרטיות הן בבעלות מלאה של אדם פרטי.
  • חכירה: אדמות מנהל מוחכרות לתקופה ארוכה, ואילו אדמות פרטיות נרכשות לצמיתות.
  • תשלום: עבור אדמות מנהל משלמים דמי חכירה שנתיים, ואילו עבור אדמות פרטיות משלמים את מחיר הקרקע במלואו.
  • רישום: זכויות חכירה באדמות מנהל רשומות בטאבו, אך הן אינן זהות לזכויות הבעלות באדמות פרטיות.
  • היתרים: בנייה על אדמות מנהל דורשת אישור נוסף של רמ"י, בנוסף להיתרי בנייה רגילים.

דברים שחשוב לדעת לפני רכישת אדמות מנהל:

  • בדיקת זכויות: חשוב לבדוק את זכויות החכירה באדמה ולוודא שאין חובות או עיקולים.
  • תכנון ובנייה: יש לוודא שהאדמה מיועדת לבנייה ולקבל את כל האישורים הנדרשים.
  • מיסוי: רכישת אדמות מנהל כרוכה בתשלום מס רכישה ומסים נוספים.
  • הערכת שווי: מומלץ להיעזר בשמאי מקרקעין כדי להעריך את שווי הקרקע לפני רכישתה.

לסיכום אודות אדמות מנהל:

אדמות מנהל הן אופציה אטרקטיבית לרכישת קרקע בישראל, אך חשוב להיות מודעים להבדלים בין אדמות מנהל לאדמות פרטיות ולבצע את הבדיקות הנדרשות לפני רכישה.