מידע על משרד הבינוי והשיכון:

משרד הבינוי והשיכון הוא גוף ממשלתי האחראי על תחום הבנייה והדיור בישראל. הוקם בשנת 1961 ופועל לייזום וביצוע מדיניות ממשלתית שתבטיח לכלל האוכלוסייה אפשרות נאותה לדיור, תוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות.

מבנה המשרד:

  • שר הבינוי והשיכון: עומד בראש המשרד ונבחר בבחירות לכנסת.
  • מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: ממונה על ידי הממשלה ומתפקד כמנכ"ל המשרד.
  • מנהלות אזוריות: המשרד מחולק ל-5 מנהלות אזוריות: צפון, חיפה, מרכז, דרום וירושלים.
  • אגפים: במשרד פועלים מספר אגפים, ביניהם אגף תכנון ופיתוח, אגף שיקום שכונות, אגף התחדשות עירונית, אגף משכנתאות ואגף כלכלה ורגולציה.

מהן תוכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון?

משרד הבינוי והשיכון מציע מגוון תוכניות סיוע במימון משכנתא עבור אוכלוסיות זכאות שונות. התוכניות נועדו לסייע לרוכשי דירה ראשונה, משפרי דיור וזכאים נוספים, לקבל משכנתא בתנאים מועדפים, תוך הקלה על הנטל הכלכלי הכרוך ברכישת דירה, להלן עיקרי תוכניות הסיוע:

משכנתא זכאות: תוכנית זו מיועדת לרוכשי דירה ראשונה ולמשפרי דיור זכאים. במסגרת התוכנית, המדינה מעניקה הלוואה בתנאים מועדפים, המהווה עד 70% משווי הנכס. יתרת הסכום (30%) נדרש מהלווה כהון עצמי. תנאי הזכאות משתנים בהתאם למצב משפחתי, מקום מגורים, גיל וסוג הנכס הנרכש.

משכנתא לזוגות צעירים: תוכנית זו מיועדת לזוגות צעירים ללא ילדים, רוכשי דירה ראשונה. במסגרת התוכנית, המדינה מעניקה מענק נוסף של עד 160,000 ש"ח, מעבר להלוואת הזכאות. תנאי הזכאות הינם בעבור זוגות נשואים או ידועים בציבור, ללא ילדים, גילאי 21-35.

משכנתא מוזלת בפריפריה: תוכנית זו מיועדת לרוכשי דירה ראשונה בפריפריה הגיאוגרפית של ישראל. במסגרת התוכנית, ניתן לקבל משכנתא בריבית מוזלת יותר בהשוואה לאזורים אחרים בארץ. תנאי הזכאות הינם בעבור רוכשי דירה ראשונה, גילאי 21-40, רכישת דירה באזורי פריפריה מוגדרים.

משכנתא משלימה: תוכנית זו מיועדת לזכאים הזקוקים לסיוע נוסף מעבר להלוואת הזכאות. במסגרת התוכנית, ניתן לקבל הלוואה משלימה בתנאים מועדפים, עד 20% משווי הנכס.


לסיכום אודות משרד הבינוי והשיכון:

משרד הבינוי והשיכון ממלא תפקיד מרכזי וחשוב בבינוי ובפיתוח מערך הדיור בישראל. פעילותו משפיעה על כל אדם בישראל, ותרמו רבות לשיפור איכות החיים של רבים.