מה זה מדד תשומות הבניה:

מדד תשומות הבניה הוא מדד סטטיסטי המודד את השינויים שחלים בעלויות חומרי הגלם, עבודות הבניה והציוד הנדרשים לבניית דירה. המדד מתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), ומשמש כלי חשוב להערכת עלויות הבניה, הן עבור קבלנים והן עבור רוכשי דירות.


כיצד מחושב מדד תשומות הבניה?

הלמ"ס מחשבת את המדד על סמך סל מוצרים ושירותים המשקף את תהליך הבניה. הסל כולל חומרי גלם כמו בטון, טיט, ברזל, עץ ועוד, וכן עבודות בניה כמו עבודות עפר, עבודות נגרות, עבודות טיח ועוד. הלמ"ס אוספת נתונים על מחירי המוצרים והשירותים הכלולים בסל ממדגם של ספקים וקבלנים, ומשקללת אותם לפי חשיבותם בתהליך הבנייה.

השפעותיו הנפוצות והעיקריות של המדד:

  • מחירי דירות: עלייה במדד תשומות הבניה גורמת לעלייה בעלויות הבניה, מה שיכול להוביל לעלייה במחירי הדירות.
  • רווחיות קבלנים: עלייה במדד תשומות הבניה יכולה להפחית את רווחיות הקבלנים, במיוחד אם הם התקשרו בחוזים קבלניים במחירים קבועים מראש.
  • התחלות בניה: ירידה במדד תשומות הבניה יכולה לעודד התחלות בניה חדשות, כיוון שהיא הופכת את הבניה לרווחית יותר.
  • השקעות בנדל"ן: מדד תשומות הבניה הוא אחד הגורמים המשפיעים על כדאיות ההשקעה בנדל"ן.

לסיכום אודות מדד תשומות הבניה:

מדד תשומות הבניה הוא כלי חשוב להערכת עלויות הבניה, אך חשוב להשתמש בו בזהירות ובהתייחסות לגורמים נוספים.