מה זה לוח סילוקין:

לוח סילוקין הוא טבלה המתארת את תשלומי המשכנתא לאורך כל תקופת ההלוואה. הלוח מציג את פירוט סכום ההחזר החודשי, פירוט החלוקה בין הריבית לבין החזר קרן ההלוואה, וכן את היתרה הנותרת להחזר בכל נקודת זמן.

חשיבותו של לוח סילוקין:

  • לוח סילוקין מאפשר תכנון פיננסי: לוח סילוקין מאפשר לכם לתכנן את ההוצאות העתידיות שלכם, תוך התחשבות בתשלומי המשכנתא.
  • לוח סילוקין מאפשר מעקב אחר ההתקדמות: ניתן להשתמש בלוח סילוקין כדי לעקוב אחר ההתקדמות בהחזר ההלוואה.
  • לוח סילוקין מאפשר השוואה בין מסלולי משכנתא: ניתן להשתמש בלוח סילוקין כדי להשוות בין הצעות משכנתא שונות ולבחור את המסלול המתאים ביותר עבורכם.

איזה מידע נותן לוח סילוקין?

  • סכום ההלוואה: סכום הכסף שקיבלתם מהבנק.
  • ריבית: שיעור הריבית שתשלמו על ההלוואה.
  • תקופת ההלוואה: מספר השנים שבמהלכן תשלמו את ההלוואה.
  • תשלום חודשי: סכום הכסף שתשלמו לבנק בכל חודש.
  • החזר קרן: סכום הכסף שתשלמו בכל חודש עבור החזר קרן ההלוואה.
  • ריבית חודשית: סכום הכסף שתשלמו בכל חודש עבור ריבית.
  • יתרה נותרת: סכום הכסף שנותר לכם להחזיר לבנק בכל נקודת זמן.

ישנן שתי שיטות החזר נפוצות שנציג להלן:

1. לוח סילוקין בהחזר קרן שווה:

לוח סילוקין קרן השווה, מגלם ומציג שיטת תשלום לפיו ההחזר מתחלק לתשלום תקופתי קבוע על פי הקרן ולתשלום תקופתי משתנה של הריבית. כלומר, זהו לוח שמחלק את ההחזר להחזר של הריבית ולהחזר של הקרן. לכל אורך תקופת ההחזר מתבצע תשלום של אותו החלק מהקרן, ובנוסף מוחזרת הריבית באופן משתנה. התוצאה היא שלאורך תקופת ההחזר, ככל שקטנה יתרת ההלוואה, קטנה גם הריבית, משום שהיא משולמת כאחוז מהקרן שנותרת.

2. לוח סילוקין בהחזר שפיצר:

לוח סילוקין שפיצר, מגלם ומציג שיטת תשלום לפיו הפירעון מחולק לתשלומים חודשיים קבועים ללא הפרדה בין הקרן לבין הריבית, ללא הצמדה למדד וללא שינויי ריבית.


לסיכום אודות לוח סילוקין:

רבים שואלים מהי השיטה המומלצת ביותר להחזר משכנתא. למעשה, אין לכך תשובה גורפת. לכל לווה יש את הנתונים שלו, ורק על פי מידע אודות מצבו הכלכלי של כל לווה ניתן לקבוע מהי שיטת ההחזר המומלצת עבורו. אנו ממליצים לפנות ליועצי משכנתא, על מנת שתוכלו לבחור את שיטת ההחזר הטובה ביותר עבורכם. שימו לב, לעיתים רבות הדרך המומלצת להחזר תהיה זו שמשלבת בין שתי השיטות – לוח סילוקין שפיצר ולוח סילוקין קרן שווה.