מידע על בנק ישראל:

בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל, בנק ישראל ממלא תפקיד חיוני בשמירה על יציבותה ותפקודה התקין של המערכת הפיננסית.

מבנה בנק ישראל:

 • הנגיד: עומד בראש בנק ישראל ומכהן בתפקיד זה 5 שנים. כיום מכהן בתפקיד פרופ' אמיר ירון.
 • מועצת המנהלים: מורכבת מ-15 חברים, בראשות שר האוצר.
 • הנהלת הבנק: אחראית על ניהול השוטף של בנק ישראל.
 • אגפים: בבנק ישראל פועלים מספר אגפים, ביניהם אגף המחקר, אגף הפיקוח על הבנקים, אגף שווקים פיננסיים, אגף המטבע ואגף מערכות תשלומים.

מהם תפקידיו של בנק ישראל?

בנק ישראל אחראי על מספר תחומים וביניהם תחום המשכנתאות לרבות:

 • קביעת מדיניות משכנתאות: בנק ישראל קובע מדיניות מוניטרית, המשפיעה על תנאי מתן המשכנתאות בישראל. כלי מדיניות מרכזי הוא ריבית בנק ישראל, שמשפיעה על הריבית שגובים הבנקים המסחריים על משכנתאות.
 • הורדת ריבית: הורדת ריבית בנק ישראל גורמת להוזלת המשכנתאות, ועלולה להוביל לעלייה בביקוש לדירות ולעלייה במחירי הדיור.
 • העלאת ריבית: העלאת ריבית בנק ישראל גורמת לייקור המשכנתאות, ועלולה להוביל לירידה בביקוש לדירות ולעלייה בהיצע הדירות.
 • פיקוח על הבנקים: בנק ישראל מפקח על פעילותם של הבנקים המסחריים, ומוודא שהם פועלים בצורה תקינה ואחראית, תוך שמירה על יציבות המערכת הפיננסית.
 • תנאי מתן משכנתאות: בנק ישראל קובע הוראות לגבי תנאי מתן משכנתאות על ידי הבנקים, כגון סכום ההון העצמי הנדרש, תקופת המשכנתא המרבית והריבית המרבית.
 • ניהול סיכונים: בנק ישראל מחייב את הבנקים לנהל את סיכוני האשראי שלהם בצורה נכונה, תוך התחשבות ביכולת ההחזר של הלווים.
 • הגברת שקיפות: בנק ישראל פועל להגברת השקיפות בתחום המשכנתאות, על מנת לאפשר ללווים לקבל החלטות מושכלות לגבי נטילת משכנתא.
 • אתר משכנתאות: בנק ישראל מפעיל אתר אינטרנט המציג מידע נרחב על משכנתאות, כגון ריביות משכנתאות ממוצעות, מחשבוני משכנתא ועוד.
 • השוואת ריביות: בנק ישראל מאפשר לציבור להשוות בקלות את הריביות שמציעים הבנקים השונים על משכנתאות.

לסיכום אודות בנק ישראל:

בנק ישראל ממלא תפקיד קריטי וחיוני בכלכלה הישראלית, ופועל להבטיח יציבות פיננסית, צמיחה בריאה ותפקוד תקין של מערכת התשלומים.