מה זה אובליגו:

אובליגו הוא מונח בנקאי המתאר את סך כל ההתחייבויות של לקוח כלפי הבנק. התחייבויות אלו כוללות בין היתר:

 • מסגרת אשראי: סכום הכסף שהבנק מאפשר ללקוח לחרוג מעבר ליתרת חשבונו.
 • הלוואות: סכום הכסף שהלקוח לווה מהבנק, כולל הלוואות לדיור, הלוואות לרכב, הלוואות עסקיות ועוד.
 • ערבויות: סכום הכסף שהלקוח התחייב לשלם במקרה שאדם אחר לא יעמוד בהתחייבויותיו.
 • שעבודים: נכסים שהלקוח משעבד לטובת הבנק כנגד הלוואה.

על מה משפיע אובליגו?

האובליגו משפיע על מספר היבטים פיננסיים של הלקוח:

 • יכולת קבלת אשראי: הבנק יבחן את גובה האובליגו לפני מתן הלוואה חדשה או הגדלת מסגרת אשראי. אובליגו גבוה עשוי להוביל לסירוב בבקשת האשראי.
 • ריבית: גובה הריבית על הלוואות עשוי להיות מושפע מגובה האובליגו. לקוח בעל אובליגו גבוה עשוי לשלם ריבית גבוהה יותר.
 • עמלות: הבנק עשוי לגבות עמלות נוספות עבור לקוחות בעלי אובליגו גבוה.

טיפים לניהול אובליגו:

 • מעקב אחר האובליגו: חשוב לעקוב אחר גובה האובליגו באופן שוטף. ניתן לעשות זאת באמצעות אתר הבנק או אפליקציית הבנק.
 • הקטנת ההתחייבויות: ככל שההתחייבויות שלכם נמוכות יותר, כך האובליגו שלכם יהיה נמוך יותר. נסו לפרוע הלוואות מוקדם ככל האפשר ולהימנע מנטילת הלוואות חדשות.
 • ניהול תקציב: ניהול תקציב נכון יעזור לכם להימנע ממצב של חריגה ממסגרת האשראי ומהגדלת האובליגו.
 • התייעצות עם יועץ פיננסי: יועץ פיננסי יכול לעזור לכם לנהל את האובליגו שלכם בצורה נכונה ויעילה.

לסיכום אודות אובליגו:

אובליגו הוא מדד חשוב המשפיע על היכולת הפיננסית שלכם. ניהול נכון של האובליגו יכול לעזור לכם לשפר את תנאי האשראי שלכם ולמנוע קשיים כלכליים.