*משכנתא לכל מטרה היא הלוואה הניתנת כנגד שיעבוד נכס קיים (כמו דירה) עבור מטרות שאינן רכישת דירה למגורים.

*בניגוד למשכנתא רגילה, משכנתא לכל מטרה אינה מוגבלת למימון רכישת דירה, וניתן להשתמש בה למגוון רחב של צרכים ובמילים אחרות לכל מה שתרצו.

*משכנתא לכל מטרה מאפשרת גיוס סכום גדול בריבית נמוכה ופריסה אידיאלית שתאפשר לכם יכולת החזר נוחה וסכום כסף נזיל לכל מטרה שתרצו.
*במשכנתא לכל מטרה, אחוז המימון המקסימלי שתוכלו לקבל מהבנק מוגבל על ידי הפיקוח על הבנקים. נכון לינואר 2024, ניתן לקחת משכנתא בגובה של עד 50% מערך הנכס מטעם אחד הבנקים.

*אם כי ניתן להשיג מימון בהיקף רחב יותר באמצעות מימון חוץ בנקאי בגובה של עד 85% מערך הנכס בשל היותן של חברות אשראי חוץ בנקאיות שונות ללא מטריית הפיקוח והרגולציה המחייבת על הבנקים.
יתרונותיה העיקריים של משכנתא לכל מטרה הם קודם כל היכולת לגייס סכום כסף נזיל לטובת כל מטרה ובריבית נמוכה בשל הבטוחה שניתנת לבנק.

1גמישות: ניתן להשתמש בכספי המשכנתא לכל מטרה העולה על רוחכם.
2ריבית נמוכה: הריבית על משכנתא לכל מטרה נמוכה לעומת הלוואות צרכניות.
3סכום גבוה: ניתן לקבל סכום הלוואה גבוה יחסית באמצעות משכנתא לכל מטרה.
4החזרים נוחים: ניתן לפרוס את ההחזר על פני תקופה ארוכה להחזרים אידיאליים.