אודות רשות מקרקעי ישראל:

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) היא גוף ממשלתי האחראי על ניהול מרבית הקרקעות בישראל, למעט שטחים פרטיים וקרקעות של רשויות מקומיות. רמ"י הוקמה בשנת 2013, ומאז היא אחראית על מגוון רחב של פעילויות הקשורות לקרקע, ביניהן:

 • ניהול זכויות במקרקעין: רמ"י רושמת זכויות במקרקעין, כגון בעלות וחכירה, ומנהלת את מערכת רישום המקרקעין.
 • החכרת קרקעות: רמ"י מחכירה קרקעות למטרות שונות, כגון מגורים, מסחר, תעשייה וחקלאות.
 • שיווק קרקעות: רמ"י משווקת קרקעות למכירה במכרזים פומביים.
 • פיתוח קרקעות: רמ"י יוזמת ומבצעת פרויקטים של פיתוח קרקעות, כגון הכשרת תשתיות ופיתוח שטחים ציבוריים.
 • אכיפה: רמ"י פועלת לאכיפת חוקי המקרקעין ומניעת עבירות מקרקעין.

מה המטרות של רשות מקרקעי ישראל?

המטרות המרכזיות של רמ"י:

 • להבטיח שימוש יעיל וצודק בקרקעות.
 • לקדם פיתוח בר קיימא של קרקעות.
 • להוזיל את מחירי הדיור.
 • להגן על זכויותיהם של בעלי זכויות במקרקעין.

אתגרים העומדים בפני רמ"י:

 • מחסור בקרקעות: הביקוש לקרקעות בישראל גבוה מההיצע, מה שגורם לעליית מחירי הדיור.
 • ריכוזיות בשוק הקרקעות: מספר מצומצם של חברות מחזיקות בנתח גדול משוק הקרקעות, מה שמקשה על התחרות.
 • בירוקרטיה: הליכי רישום זכויות במקרקעין ורכישת קרקעות ארוכים ומורכבים.

כיצד בעצם רמ"י פועלת בכדי להתמודד עם מחסור בקרקעות:

 • הגדלת היצע הקרקעות: רמ"י משווקת יותר קרקעות למכירה, ומקדמת תוכניות בנייה להגדלת היצע הדיור.
 • קידום תחרות בשוק הקרקעות: רמ"י מעודדת יזמים קטנים ובינוניים להשתתף במכרזי קרקעות.
 • הפחתת בירוקרטיה: רמ"י מקדמת תהליכים דיגיטליים להקלה על הליכי רישום זכויות במקרקעין ורכישת קרקעות.

לסיכום אודות רשות מקרקעי ישראל:

רשות מקרקעי ישראל היא גוף ממשלתי חשוב בעל השפעה רבה על שוק הדיור בישראל. רמ"י פועלת להתמודדות עם אתגרים רבים, תוך ניסיון להבטיח שימוש יעיל וצודק בקרקעות, לקדם פיתוח בר קיימא ולמגן על זכויותיהם של בעלי זכויות במקרקעין.