מהו מדד תשומות הבנייה:

מדד תשומות הבנייה הוא מדד סטטיסטי המודד את השינויים שחלים בעלויות חומרי הגלם, עבודות הבנייה והציוד הנדרשים לבניית דירה. המדד מתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), ומשמש כלי חשוב להערכת עלויות הבנייה, הן עבור קבלנים והן עבור רוכשי דירות.


כיצד מחושב מדד תשומות הבנייה?

הלמ"ס מחשבת את המדד על סמך סל מוצרים ושירותים המשקף את תהליך הבנייה. הסל כולל חומרי גלם כמו בטון, טיט, ברזל, עץ ועוד, וכן עבודות בנייה כמו עבודות עפר, עבודות נגרות, עבודות טיח ועוד. הלמ"ס אוספת נתונים על מחירי המוצרים והשירותים הכלולים בסל ממדגם של ספקים וקבלנים, ומשקללת אותם לפי חשיבותם בתהליך הבנייה.

השפעותיו הנפוצות והעיקריות של המדד:

  • מחירי דירות: עלייה במדד תשומות הבנייה גורמת לעלייה בעלויות הבנייה, מה שיכול להוביל לעלייה במחירי הדירות.
  • רווחיות קבלנים: עלייה במדד תשומות הבנייה יכולה להפחית את רווחיות הקבלנים, במיוחד אם הם התקשרו בחוזים קבלניים במחירים קבועים מראש.
  • התחלות בנייה: ירידה במדד תשומות הבנייה יכולה לעודד התחלות בנייה חדשות, כיוון שהיא הופכת את הבנייה לרווחית יותר.
  • השקעות בנדל"ן: מדד תשומות הבנייה הוא אחד הגורמים המשפיעים על כדאיות ההשקעה בנדל"ן.

לסיכום אודות מדד תשומות הבנייה:

מדד תשומות הבנייה הוא כלי חשוב להערכת עלויות הבנייה, אך חשוב להשתמש בו בזהירות ובהתייחסות לגורמים נוספים.