מה הוא טאבו:

הטאבו (מכונה גם "לשכת רישום המקרקעין") הוא הגוף הממשלתי האחראי על רישום זכויות במקרקעין בישראל. רישום זה כולל נתונים בנוגע לבעלות, חכירה, משכנתאות, עיקולים ועוד. רישום בטאבו הוא תנאי הכרחי להעברת בעלות בנכס, והוא מקנה לבעלים הגנה משפטית על זכויותיו.

בישראל, "טאבו" הוא כינוי נפוץ ללשכת רישום המקרקעין. לשכות אלו הן הגופים הממשלתיים האחראים על רישום זכויות במקרקעין, לרבות בעלות, חכירה, משכנתאות ועוד. רישום בטאבו הוא תנאי הכרחי להעברת בעלות בנכס, והוא מקנה לבעלים הגנה משפטית על זכויותיו.


למה הטאבו בעצם קיים?

1. יצירת ודאות משפטית:

רישום זכויות במקרקעין בטאבו יוצר ודאות משפטית לגבי הבעלות על הנכס. רישום זה מאפשר לכל אדם לבדוק מי הבעלים הרשום של נכס מסוים, וכך להגן על עצמו מפני עסקאות בתרמית.

2. הגנה על זכויות בעלי הנכס:

רישום בטאבו מקנה לבעלים הגנה משפטית על זכויותיו בנכס. במקרה של סכסוך בנוגע לבעלות, הרישום בטאבו יהווה ראיה משפטית חשובה.

3. הקלה על עסקאות במקרקעין:

רישום בטאבו מקל על ביצוע עסקאות במקרקעין. רישום זה מאפשר העברת בעלות בנכס באופן פשוט ומהיר, תוך שמירה על זכויותיהם של כל הצדדים המעורבים.

4. גביית מיסים:

לשכת רישום המקרקעין משמשת גם כגוף גביית מיסים. רישום נכס בטאבו מאפשר לרשויות לגבות מס שבח ומס רכישה בעת העברת בעלות.

5. תכנון ופיתוח:

לשכת רישום המקרקעין מספקת מידע חשוב לצורך תכנון ופיתוח. מידע זה כולל נתונים על בעלות בנכסים, שימושים מותרים ועוד.


לסיכום אודות טאבו:

הטאבו הוא כלי חשוב המגן על זכויותיהם של בעלי נכסים ומקל על ביצוע עסקאות במקרקעין. רישום בטאבו תורם ליצירת ודאות משפטית, גביית מיסים ותכנון ופיתוח.