אודות בנק ישראל:

בנק ישראל, המכונה גם "הבנק המרכזי", הוא מוסד בעל חשיבות עליונה לכלכלה הישראלית. תפקידיו המרכזיים כוללים שמירה על יציבות המחירים, ניהול יתרות מטבע החוץ, פיקוח על המערכת הבנקאית והנפקת המטבע. 

לבנק ישראל השפעה עצומה על חיי היומיום של כל אזרח בישראל. הוא קובע את הריבית במשק, ובכך משפיע על גובה הריבית על משכנתאות, הלוואות ועלויות אשראי נוספות. כמו כן, הוא אחראי על ניהול יתרות מטבע החוץ, ובכך משפיע על שער החליפין של השקל.


מהם תפקידיו העיקריים של בנק ישראל?

בין היתר, בנק ישראל אחראי על הדברים הבאים:

  • שמירה על יציבות המחירים: בנק ישראל קובע את הריבית במשק, ובכך משפיע על רמת האינפלציה.
  • ניהול יתרות מטבע החוץ של המדינה: בנק ישראל אחראי על רכישת ומכירת מטבע חוץ, ובכך משפיע על שער החליפין של השקל.
  • פיקוח על הבנקים: בנק ישראל מפקח על פעילותם של הבנקים המסחריים בישראל, ודואג ליציבות המערכת הפיננסית.
  • הנפקת מטבע: בנק ישראל אחראי על הדפסת השטרות והמטבעות של ישראל.
  • ייעוץ כלכלי לממשלה: בנק ישראל נותן ייעוץ כלכלי לממשלה בנושאים שונים, כגון מדיניות מוניטרית ופיסקלית.

לסיכום אודות בנק ישראל:

בנק ישראל הוא מוסד מרכזי וחשוב לכלכלה הישראלית. תפקידיו חיוניים לשמירה על יציבות כלכלית, וקידום צמיחה ושגשוג.