מידע על רשות מקרקעי ישראל:

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) היא גוף ממשלתי האחראי על ניהול ופיתוח קרקעות המדינה. בראש הרשות עומדת מועצת מקרקעי ישראל, הקובעת את מדיניות המקרקעין במדינה.

בראש המועצה עומד שר הבינוי והשיכון וחבריה הם מנכ"לים של משרדי ממשלה ונציגי קרן קיימת לישראל. רשות מקרקעי ישראל מבצעת את המדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.

המבנה של רשות מקרקעי ישראל:

  • מועצת מקרקעי ישראל: קובעת את מדיניות המקרקעין.
  • מנהל כללי: אחראי על ניהול רמ"י.
  • מנהלות אזוריות: צפון, מרכז, דרום וירושלים.
  • אגפים: תכנון ופיתוח, משאבי טבע, שומה, גבייה ורישום מקרקעין.

על מה אחראית רשות מקרקעי ישראל?

רשות מקרקעי ישראל אחראית על מספר גורמים ובניהם:

  • החכרת קרקעות: רשות מקרקעי ישראל מחכירה קרקעות למגוון שימושים, כגון מגורים, תעשייה, מסחר, חקלאות, תיירות ותשתיות.
  • פיתוח קרקעות: רשות מקרקעי ישראל יוזמת ומבצעת פרויקטים לפיתוח בקרקעות המדינה, כגון הקמת כבישים, בתי ספר ומתקני תשתית אחרים.
  • ניהול משאבי טבע: רשות מקרקעי ישראל אחראית על ניהול משאבי טבע המצויים בקרקעות המדינה, כגון מים, מינרלים וחופים.
  • הגנת הסביבה: רשות מקרקעי ישראל פועלת לשמירה על הסביבה ופיתוח בר קיימא בקרקעות המדינה.
  • גבייה: רשות מקרקעי ישראל גובה דמי שכירות והיטלים עבור שימוש בקרקעות המדינה.
  • רישום מקרקעין: רשות מקרקעי ישראל מנהלת את מערך רישום המקרקעין בישראל.

לסיכום אודות רשות מקרקעי ישראל:

רשות מקרקעי ישראל ממלאת תפקיד מרכזי בניהול ופיתוח משאבי הקרקע החיוניים של המדינה. עם זאת, היא מתמודדת עם אתגרים רבים ונתונה לביקורת ציבורית.