מה זה נוטריון:

נוטריון הוא עורך דין שהוסמך על ידי משרד המשפטים לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה מצד נוטריון בלבד, על פי החוק. חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כתעודה ציבורית לאישור זהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.


מהם תפקידיו העיקריים של נוטריון?

תפקידיו העיקריים של נוטריון כוללים, בין היתר, את הבאים:

  • אימות חתימה: נוטריון מאמת את זהותו של החותם על מסמך ומוודא שהוא חתם על המסמך מרצונו הטוב והחופשי.
  • אישור נכונות מסמך: נוטריון מאשר את נכונותו של מסמך, כלומר, שהוא משקף את המציאות לאשורה.
  • אישור נכונות תרגום: נוטריון מאשר את נכונותו של תרגום מסמך משפה אחת לשפה אחרת.
  • קבלת ולאשר תצהיר: נוטריון רשאי לקבל תצהיר מאדם ולהעיד על נכונותו.
  • אישור שאדם פלוני חי: נוטריון רשאי לאשר שאדם פלוני חי במועד מסוים.
  • אישור נכונותה של רשימת מצאי: נוטריון רשאי לאשר את נכונותה של רשימת מצאי של נכסים.
  • עריכת העדה של מסמך סחיר: נוטריון רשאי לערוך העדה של מסמך סחיר, כגון שטר חוב או המחאה.

לסיכום אודות נוטריון:

נוטריון הוא איש מקצוע חשוב המסייע לאנשים לאמת מסמכים ולוודא שהם תקינים מבחינה משפטית. חשוב לבחור נוטריון מוסמך ומנוסה שיעזור לכם בצורה הטובה ביותר.