לקוח יקר, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, הנך רשאי לעיין ו/או לבקש לעיין בכל המידע המצוי בידי החברה כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ואף לבקש מהחברה לתקנו ו/או להסירו לצמיתות ממאגרי המידע של החברה באמצעות מילוי הטופס שלהלן ו/או על ידי פנייה בכתב.
*
*
*
*