רייטן משכנתאות ונדל"ן גאה להוביל את קהל לקוחותיה אל המשכנתא המשתלמת ביותר, תוך תחושת שליחות ורצון ענק להעניק לכם את השירות הטוב ביותר, תוך אובייקטיביות מלאה ונטולת אינטרסים.

רייטן משכנתאות ונדל"ן גאה להוביל את קהל לקוחותיה אל המשכנתא המשתלמת ביותר, תוך תחושת שליחות ורצון ענק להעניק לכם את השירות הטוב ביותר.
לשיחה עם יועץ מומחה - 8537*
*
*
גילוי נאות
מובהר כי הלוואה כזו או אחרת כפופה לאישור הגוף המממן בלבד. מובהר כי הפריסה המרבית לא תעלה מעבר למצוין להלן.

עלות שנתית מקסימלית (כולל עמלות) בהלוואות צמודות מדד הינה 13%, בהתאם לריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי).

בהלוואות שאינן צמודות מדד; עד גובה “שיעור העלות האשראי המרבי”, בהתאם לחוק אשראי הוגן, התשנ”ג- 1993. לדוגמא בהלוואה על סך 27,500 ₪, ב-55 תשלומים, צמודת מדד בהתאם לריבית 8% העלות הכוללת תהיה 9.47%.

ההערכה הכפופה לשינויים במדד ושינויים נוספים. לנתוני הלקוח ולפי בחינותיו והחלטותיו של נותן האשראי (הגוף המממן) בלבד וכי אין החברה אחראית לאמור לעיל.

תקופת הלוואה לעניין משכנתא לא תרד מתחת ל-12 חודשים (שנה אחת) ולא תעלה מעל ל-360 חודשים (30 שנים) בכפוף לשעבוד נכס מקרקעין ע"ש הלקוח ורישום זכויות מקרקעין מוסדר לזכות הלקוח בנכס ע"פ חוק ובהתאם לדרישותיו של הגוף המממן, ובכפוף לגיל הלקוח ולאישור הגוף המממן בלבד.

מובהר כי כל שימוש ו/או התקשרות עם החברה בעניין שירותיה, כפוף להסכמה מלאה למדיניות ולתקנון השירות של החברה.